Regels

 1. Biker Buddy's is een feitelijke vereniging dus elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen aandeel in de club

 2. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen verzekering

 3. Er wordt elke derde zaterdag van de maand vergadering gehouden voor de bestuursleden mits geen tegenbericht

 4. Op de vergaderingen worden de stemmingen uitgevoerd

 5. er is een vast bestuur waar momenteel geen leden kunnen bij in toetreden, uitgezonderd bij verandering van toestand bij de bestuursleden.

 6. Het lidgeld moet voor de bestaande leden betaald zijn tegen 15 dec. Voor het daaropvolgende jaar

 7. De nieuwe leden betalen lidgeld dat geldig is voor het volledige kalenderjaar van inschrijving

 8. Steunleden zijn niet gemotoriseerde leden, dus enkel financieel steunende leden

 9. Geen verplichtingen van ritten en vergaderingen

 10. Geen verplichting om te rijden voor organisatie's zoals vmf, ta, bm ...........

 11. Verboden om zich in te schrijven onder een andere clubnaam

 12. Stemrecht kan niet worden doorgegeven enkel aanwezigen kunnen stemmen

 13. Het embleem kan maar verkregen worden na zes maand volwaardig lid te zijn en na stemming van de bestuursleden

 14. Niet verplicht embleem te dragen

 15. Steunleden , zijn geen volwaardige leden van de club maar steunen enkel de club financieel door hun lidgeld.

 16. Jaarlijks word geprobeerd om minstens vier maal per jaar een activiteit te voorzien, welke uiteraard niet verplicht is.

 17. Het is verboden om support van 1% clubs te dragen zowel kledij als badge en dergelijke dit om problemen te vermijden

 18. Lid worden is mogelijk na contact met verantwoordelijken, werkgroep of na invullen van contactformulier.